Inschrijvingsvoorwaarden en annuleringsregeling

De deelnemersbijdrage van het project ‘The Crucifixion’ is € 95,-.

Repetities, partituur en koffie/thee zijn inbegrepen. Van deelnemers wordt verwacht dat zij op de repetitie-zaterdagen zelf een lunchpakket meebrengen.

Inschrijving vindt plaats door middel van het insturen van het inschrijfformulier. Daarmee verklaar je deel te nemen aan de repetities en de uitvoering(en), en ga je de verplichting aan tot betaling van de deelnemersbijdrage. We vragen je vriendelijk om – na de bevestiging van ontvangst van je aanmelding – deze bijdrage over te maken op rekeningnummer: NL27 RABO 0149 1627 74, t.n.v. Stichting Projectkoor Brandpunt o.v.v. de (deel)projectnaam / “naam van de deelnemer”.

Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van € 65,-. Van deze deelnemers wordt verwacht dat zij zich op de eerste verplichte repetitie legitimeren met hun studentenkaart.

Tot uiterlijk vier weken voor de startavond kan schriftelijk worden afgemeld zonder financiële consequenties. Daarna zullen de kosten voor de partituren in rekening worden gebracht. Bij annulering na de startavond blijf je verplicht om de volledige deelnemersbijdrage te betalen.

Loading...